Aktualności

Honorowa Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla Naczelnej Pielęgniarki SPZOZ w Przeworsku

Honorowa Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla Naczelnej Pielęgniarki SPZOZ w Przeworsku

Honorowa Odznaka  „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla Naczelnej Pielęgniarki SPZOZ w Przeworsku

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 13 maja 2019 r. Marzanna Pelc Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa została odznaczona Odznaką  honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Odznaka nadawana jest przez Ministra Zdrowia a ewidencja odznaczonych prowadzona jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Odznakę nadaje się osobom w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

 • wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • ochrony zdrowia ludności,
 • poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych,
 • profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
 • kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia,
 • wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia,
 • wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • rozwoju produkcji środków farmaceutycznych,
 • materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością,
 • rozwoju farmacji szpitalnej.

Odznakę nadaje Minister Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub centralnego organu administracji rządowej,
 • wojewody,
 • rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
 • organów Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej działającej w ochronie zdrowia,
 • marszałka województwa,
 • starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta,
 • podmiotu, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
 • organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia,
 • organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia.

Wniosek o odznaczenie Marzanny Pelc został przedstawiony Ministrowi przez Podkarpacką Okręgowa Radę Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku za 35 lat nienagannej pracy w resorcie zdrowia, w uznaniu  osiągnięć na rzecz samorządu zawodowego, działalność w pielęgniarskich stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych, wkład w rozwój kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, krzewienie zasad profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej wśród społeczeństwa.

Odznaka wręczana jest  w sposób uroczysty przez ministra zdrowia wraz z odznaką wręczana jest legitymacją potwierdzająca jej nadanie.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast