Aktualności

Komunikat w sprawie wstrzymania przyjęć na Oddział Wewnętrzny i Geriatryczny

Komunikat w sprawie wstrzymania przyjęć na Oddział Wewnętrzny i Geriatryczny

Szanowni Państwo

 Informujemy, iż od dnia 28.10.2020r. do 30.10.2020r. wstrzymujemy przyjęcia pacjentów na Oddział Wewnętrzny i Geriatrii.
 Decyzja ta ma związek z brakami kadrowymi wynikającymi z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kwarantanną części personelu oraz koniecznością przeprowadzenia stosownych procedur.
 Pacjenci którzy są hospitalizowani na oddziałach będą mieli zapewnioną opiekę medyczną.
 Pracujemy w ograniczonym składzie, w trudnych warunkach aby zapewnić Naszym Pacjentom ciągłość w dostępie do świadczonych usług medycznych mających na celu zabezpieczenie zdrowia i życia Naszym Pacjentom.
Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast