Aktualności

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zarzeczu oraz w Żurawiczkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie
art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 618 ze zm.)
oraz
art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 581 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w Zarzeczu oraz w Żurawiczkach.

Pliki do pobrania:

Konkurs

Warunki szczegółowe

Wzór umowy

Oferta

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast