Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

BEZPŁATNE SZKOLENIA

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, iż w wyniku ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku naboru wniosków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymał w/w środki.

Dzięki otrzymanemu wsparciu było możliwe przeprowadzenie dwóch kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.

  1. „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”, w którym wzięło udział 97 osób. Całkowity koszt kursu wyniósł 43 650,00 zł z czego 80% tj. 34 920,00 zł zostało sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem głównym  kształcenia było przygotowanie pielęgniarek i położnych do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
  2. „Wywiad i badanie fizykalne”- z kursu skorzystało 42 osoby, a całkowity koszt szkolenia wyniósł 33 600,00 zł, w tym dofinansowanie z KFS 26 880,00 zł. Celem kształcenia było ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego  i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

Ukończenie powyższych kursów specjalistycznych oprócz nowych umiejętności i poszerzenia kompetencji pozwala pielęgniarkom i położnym spełnić wymagania kwalifikacyjne do specjalizacji w wielu dziedzinach pielęgniarstwa. Stanowią pierwszy krok do dalszego kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w przeworskim szpitalu wśród 328 zatrudnionych pielęgniarek i położnych, 60 legitymuje się tytułem mgr pielęgniarstwa/położnictwa oraz 70 tytułem specjalisty w różnych dziedzinach pielęgniarstwa. Kolejnych 10 studiuje na studiach magisterskich , 23 jest w trakcie specjalizacji a 179 uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast