Aktualności

Nagroda ESO Angels Status Platynowy 2018 dla Oddziału Udarowego

Nagroda ESO Angels Status Platynowy 2018 dla Oddziału Udarowego

W dniu 6 grudnia 2018 roku podczas Konferencji w Warszawie została wręczona Nagroda ESO Angels Status Platynowy 2018 dla Oddziału Udarowego naszego Szpitala. Nagroda jest wyrazem uznania dla jakości opieki nad chorymi z udarem mózgu w naszym szpitalu.

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO). W chwili obecnej na świecie w rejestrze jest około 2500 szpitali. Oceniany jest odsetek chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddawanych neuroobrazowaniu, badanych w kierunku zaburzeń połykania oraz ocena wdrożonej profilaktyki wtórnej.

Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

W 2017 roku nasz Oddział otrzymał Status Złoty inicjatywy Angel, obecnie dzięki dalszemu usprawnieniu kompleksowej opieki nad pacjentem z udarem mózgu udało uzyskać wyższy, platynowy  poziom rekomendacji.

Obecne wyniki plasują nasz szpital w ścisłej czołówce ośrodków w Polsce.

Fot. 1. ( od lewej)

Prof. zw. dr hab. med. Anna Członkowska (Przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego).

Dr n. med. Anna Kozak- Sykała ( Kierownik Oddziału neurologicznego i Udarowego SP ZOZ w Przeworsku)

Agnieszka Tymecka- Woszczerowicz  Konsultant Angels Initiative

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast