Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku stały się okazją do ukazania szczególnej roli pielęgniarki/położnej w terapeutycznym zespole interdyscyplinarnym.

W dniu 12.05.2017r w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja  naukowo-szkoleniowa pod hasłem:

„Wybrane problemy Interdyscyplinarnego Zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”.

Organizatorem konferencji w której wzięło udział ponad 300 uczestników, przedstawicieli różnych zawodów medycznych, była Podkarpacka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z Przewodniczącą Elżbietą Lewandowską na czele oraz Oddział neurologiczny i udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, na czele z Dyrektorem Panem Józefem Więcławem i Kierownikiem oddziału Panią dr Anną Kozak Sykałą.

Dlaczego taki temat?

Ponieważ jak podają statystyki, na udar mózgu zapada co roku ok. 70 tysięcy Polaków.

To choroba która odbiera sprawność, samodzielność i możliwość kontaktu z otoczeniem. Wymaga szybkiej reakcji osób z otoczenia chorego a następnie zaangażowania  członków interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego reprezentujących poszczególne dziedziny medycyny tj. lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych a także zaangażowania pracowników społecznych. Na każdym etapie wychodzenia pacjenta z choroby ogromną rolę pełni pielęgniarka. Wykonuje świadczenia diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, zapobiega powikłaniom. Cały czas współpracuje z rodziną chorego, edukując na temat prawidłowej opieki nad chorym członkiem swojej rodziny. Organizuje środowisko domowe tak aby pacjent mógł normalnie funkcjonować nawet z ułomnościami których bardzo często nie da się uniknąć. Współczesny model pielęgnowania pacjenta to opieka holistyczna tzn. całościowa, uwzględniająca całą sferę potrzeb człowieka, począwszy od potrzeb biologicznych, społecznych aż do potrzeb duchowych.

Postawa pielęgniarek i położnych stanowi najlepszy przykład troski o drugiego człowieka, gdzie najważniejsza jest chęć niesienia pomocy ludziom – mówiła E. Lewandowska, składając jednocześnie wszystkim koleżankom i kolegom życzenia z okazji ich Święta.

Tę uroczystą chwilę uświetnili wspaniałym Koncertem uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku pod kierunkiem nauczycieli i Dyrektora szkoły Pani mgr Magdaleny Siwy Kujawa.

Zaproszeni goście tj. przedstawiciele władz województwa, Powiatu, Miasta, Przewodniczące Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele organizacji związkowych i stowarzyszeń złożyli kwiaty i gratulacje dla całego środowiska pielęgniarskiego na ręce  Przewodniczącej Okręgowej Rady Elżbiety Lewandowskiej.

 

Honorowy Patronat nad Konferencją sprawowali: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Starosta Przeworski, Burmistrz Miasta Przeworska, Polskie Towarzystwo Neurologiczne/oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Komitet organizacyjny konferencji poprowadziła Marzanna Pelc, która wystąpiła w podwójnej roli tj. Naczelnej pielęgniarki SPZOZ w Przeworsku oraz Wiceprzewodniczącej PORPiP w Przeworsku.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:

 1. dr n. med. Anna Kozak Sykała
 2. dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska
 3. dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz
 4. dr n. med. Edyta Guty
 5. dr n. o zdr. Barbara Stawarz
 6. mgr Iwona Karasowska – Stepaniak
 7. mgr Małgorzata Kulas
 8. mgr Jan Kopczyk
 9. mgr Marta Darłak
 10. mgr Irena Puszkarz
 11. mgr Agnieszka Kozak

 

W składzie Komitetu Naukowego Konferencji znalazło się wielu profesjonalistów z poszczególnych dziedzin medycyny tj:

 1. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii

   prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

 1. Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej 

  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

 1. Przewodniczący Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

w Rzeszowie lek. Adam Perenc

 1. Adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy Redaktor Naczelny czasopisma: Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne

dr hab. n. o zdrowiu Robert Ślusarz

 1. Ordynator oddziału Neurologii i Udarowego SPZOZ w Przeworsku

dr n. med Anna Kozak Sykała

 1. Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz

 1. Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

dr n. o zdr. Barbara Stawarz

 1. Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

mgr  Małgorzata Kulas

 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

dr n. med.  Edyta Guty

 1. dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska

 Patroni medialni to: Magazyn Pielęgniarki i Położnej, czasopismo Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne, Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie.

Obsługę Cateringową zapewnili uczniowie szkół powiatowych pod kierunkiem nauczycieli zawodu tj.: uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku  i Zespołu Szkół w Kańczudze. Byli jak zawsze z nami: Stowarzyszenie Przeworsk-Powiat bezpieczny z Prezesem Zbigniewem Mierzwą na czele oraz Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Przeworsku.

Jak każda konferencja tak i ta nie odbyłaby się z tak dużym rozmachem gdyby nie czynny udział sponsorów takich jak: Firma Boehringer Ingelheim, Sarstedt, Skamex, Nutricia, Intimex, Mag-Med, Sylveco, Meducare, Julita, Natur-House.

Szczególne podziękowania w imieniu Komitetu Organizacyjnego kieruję na ręce: Starosty Przeworskiego Pana Zbigniewa Kiszki i pracowników Starostwa, Burmistrza Miasta Przeworska Pana Leszka Kisiela, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Pana Andrzeja Kowalskiego wraz z pracownikami MOK oraz dla pracowników SPZOZ w Przeworsku i pracowników biura POIPiP w Przeworsku za pomoc w organizacji tak ważnego dla środowiska medycznego i dla społeczeństwa przedsięwzięcia.

 

Przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego

Konferencji

Marzanna Pelc

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast