Aktualności

Oferta pracy – księgowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Zatrudni pracownika na stanowisku

KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Przeworsk

Wymiar czasu pracy-pełny etat

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu oraz sporządzanie zużyć materiałów z podziałem na ośrodki kosztów
 • Uzgadnianie kartotek wartościowych z magazynami oraz zestawienie obrotów i sald
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych
 • Sporządzanie PK w zakresie amortyzacji i ruchu środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisów umorzonych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych w budowie
 • Ewidencjonowanie pozabilansowe środków trwałych postawionych w stan likwidacji
 • Pozabilansowa ewidencja obcych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy
 • Ewidencjonowanie przychodów przyszłych okresów w zakresie otrzymanych dotacji i programów ministerialnych
 • Ewidencja zwiększeń i zmniejszeń funduszu założycielskiego i funduszu zakładu
 • Sprawdzanie faktur dotyczących zakupu pod względem rachunkowym oraz ich dekretowanie
 • Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i standardami funkcjonującymi w zakładzie

Wymagania:,

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym lub finanse i rachunkowość
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych oraz bilansowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz Excel
 • Praktyczna znajomość programów księgowych
 • Posiadanie zdolności analitycznych i formułowania wniosków
 • Dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność i terminowość

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
 • Wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale Służb Pracowniczych i Płac lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres asopel@spzoz-przeworsk.pl

w terminie do 27-05-2020r.

SPZOZ w Przeworsku zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast