Aktualności

Oferta pracy – Specjalista ds. infrastruktury

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16,
 37-200 Przeworsk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Specjalista ds. infrastruktury

Zakres obowiązków:

 1. nadzorowanie i koordynowanie prac projektowych oraz inwestycji budowlanych, w tym jakości wykonywanych robót,
 2. weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i podwykonawczej, ścisła współpraca z projektantami,
 3. przygotowanie harmonogramów i kosztorysów planowanych prac remontowo-budowlanych,
 4. przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji,
 5. nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności technicznej budynków na terenie szpitala,
 6. dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych,
 7. nadzorowanie i koordynacja prac wykonywanych przez pracowników firm zewnętrznych,
 8. nadzór, kontrola i zabezpieczanie prawidłowości eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych  wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej,
 9. przygotowanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert, negocjowanie warunków oraz wnioskowanie wyboru wykonawcy w ramach działających komisji,
 10. pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, prowadzenie całokształtu spraw od przygotowania koncepcji inwestycji do końca okresu rękojmi,
 11. analizę dokumentacji projektowej, weryfikację kosztorysów robót,
 12. zbieranie ofert od wykonawców, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad wykonawcami, prowadzenie negocjacji, ustalanie warunków handlowych,
 13. zamawianie materiałów budowlanych w porozumieniu z działem zaopatrzenia i zamówień publicznych i koordynację dostaw.

Wyma­ga­nia:

 1. wykształcenie wyższe – techniczne, budowlane,
 2. mile widziane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 3. mile widziane uprawnienia SEP do pomiaru urządzeń elektrycznych,
 4. znajomość procedur oraz przepisów prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych,
 5. minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku,
 6. bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 7. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 8. rzetelność, samodzielność w działaniu,
 9. proaktywne podejście do realizowanych zadań,
 10. prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. interesującą pracę,
 2. atrakcyjne wynagrodzenie,
 3. stabilne zatrudnienie.

Oferty należy składać w siedzibie lub na adres: SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk w terminie do 30.04.2019 r. 

SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w dostarczonych lub przesłanych ofertach poniższej klauzuli. Oferty niezawierające tej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani do ich usunięcia lub zniszczenia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – SP ZOZ w Przeworsku w procesie  rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 

 

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast