Aktualności

Ranking szpitali 2015

Ranking szpitali 2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku znalazł się w „Złotej setce” szpitali  w Polsce zdobywając 763 punkty, co uplasowało placówkę na 90 miejscu.

Z województwa podkarpackiego tylko 4 szpitale znalazły się w „ Złotej Setce”: Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa, Szpital Powiatowy z Mielca, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu i SP ZOZ z Przeworska.

W tym roku po raz XII Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało Ranking „Bezpieczny Szpital”.

W rankingu uczestniczyło 223 szpitale czyli około jedna trzecia wszystkich funkcjonujących w Polsce. Do rankingu wchodzi 100 najlepszych placówek w Polsce, które uzyskają najwięcej punktów w ankiecie zawierającej pytania o infrastrukturę szpitala, stan budynków, funkcjonowanie ekonomiczne oraz sposób sprawowania opieki.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast