Aktualności

Zakończenie projektu – „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”

17 października 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbyło się uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście m. in.  Dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie Katarzyna Kowalewska, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego Elżbieta Pisarek, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka wraz z Zarządem Powiatu,  oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą jednostką.

Na wstępie Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Józef Więcław przywitał wszystkich przybyłych gości. Ksiądz dr Stanisław Szałankiewicz i ksiądz kapelan Zbigniew Rolski dokonali uroczystego poświęcenia zakupionej w ramach projektu aparatury medycznej. Następnie goście zwiedzili pracownie i oddziały objęte zrealizowanym projektem.

Podczas prezentacji zakresu rzeczowego projektu głos zabrali kierownicy / ordynatorzy doposażonych oddziałów, zawracając szczególną uwagę na innowacyjności nowoczesnej aparatury.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku złożył serdeczne podziękowanie Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu za wniesiony ponad milionowy wkład finansowy w inwestycję oraz pracownikom zaangażowanym podczas realizacji projektu.

Starosta Przeworski pogratulował zakończonego projektu a z okazji Święta Patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza złożył życzenia i serdeczne podziękowania za profesjonalną pracę.

Głównym celem zrealizowanego projektu była poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Projektem objęto następujące oddziały/pracownie:

  • Dział Diagnostyki Obrazowej (zakup 2 cyfrowych aparatów RTG, mammografu cyfrowego oraz USG) o wartości prawie 4 mln złotych
  • Blok Operacyjny – (zakup aparatury do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych) o wartości ponad 2 mln złotych
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii –(respiratory, łóżka do intensywnej terapii z wagą dla pacjenta, wideolaryngoskop do trudnej intubacji) wartość ok. 300 tys.
  • Samodzielna Pracownia Endoskopii (zakup wideogastroskopu i kolonoskopu wraz z niezbędnym wyposażeniem) w kwocie ok. 648 tys.
  • Oddział Udarowy- (zakup stanowisk do intensywnego nadzoru, respiratora, aparatu USG z Dopplerem) wartość zakupów ok. 477 tys.
  • Centralna Sterylizatornia o wartość ponad 400 tys.

Łącznie zostało zakupionych 56 urządzeń.

Całkowita wartość projektu :  7 858 798,34 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :    6 654 691,06 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Przeworskiego:     1 014 268,00 zł

Środki własne SP ZOZ w Przeworsku:       189 839,28 zł.

Projekt „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”, był uzupełnieniem inwestycji realizowanych przez SP ZOZ w Przeworsku w latach wcześniejszych, szczególnie projektu z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013, dzięki któremu nasza placówka posiada jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim nowoczesny Blok Operacyjny i OAiIT (koszt inwestycji wyniósł 10 mln zł).

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast