Aktualności

Drodzy Darczyńcy

W związku z Ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.poz.568 ustawą zostały zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( art.4 ) i od podatku dochodowym od osób prawnych ( art.6 )

                 W związku z tym informujemy, że dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych  została wprowadzona możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Szpitala.

W przypadku dokonania darowizny na rzecz Szpitala:

–  do 30.04.2020 r.-odliczeniu podlega kwota 200 % wartości darowizny

– od 01.05-31.05.2020r.- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 % wartości darowizny

– od 01.06-30.09.2020 r.- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 

Serdecznie zapraszamy do udzielania wsparcia !

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast