Aktualności

XXIV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

XXIV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 11 grudnia 2015 r. w świetlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbyła się XXIV  Edycja  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu  Życia Polskiego  Czerwonego  Krzyża etap  rejonowy w kategorii  Szkół  Ponadgimnazjalnych.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania
o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki i krajowy. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, udział w konkursie ma formułę otwartą.

Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Czerwonego Krzyża.

W etapie rejonowym wzięło udział 15 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu przeworskiego wyłonionych z etapu szkolnego.

 1. miejsce zdobyła Beata Pigan uczennica Zespołu Szkół w Sieniawie
 2. miejsce
 • Karolina Techmańska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
 • Katarzyna Kontek z Zespołu Szkół w Kańczudze
 • miejsce
 • Agnieszka Dudek z Zespołu Szkół w Kańczudze
 • Dawid Polniak  z Zespołu Szkół w Sieniawie.

 

Przyznano również nagrody dla szkół:

I miejsce Zespół Szkół w Sieniawie

II miejsce Zespół Szkół w Kańczudze

III miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

IV miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku


Gratulujemy zwycięzcom!!!

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast