Aktualności

Jubileusz 25 – lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Jubileusz 25 – lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

29 czerwca 2016 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych z siedziba w Przeworsku, w których wzięła udział 30 osobowa delegacja pielęgniarek i położnych z SPZOZ w Przeworsku.

Rozpoczęcie działalności przeworskiej Izby datuje się na dzień 16 października 1991 roku. Wtedy odbył się I Okręgowy Zjazd Delegatów, w którym uczestniczyło 123 osoby. Pierwszą przewodniczącą została pielęgniarka z Przeworska Pani Zofia Kukla. Funkcję tą sprawowała przez dwie kadencje. Przewodniczącym kolejnych trzech kadencji był Pan Jan Kopczyk. Obecnie Podkarpackiej Okręgowej Radzie przewodniczy Pani Elżbieta Lewandowska.

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest najliczniejszym samorządem zawodowym w Polsce, zrzesza ponad 320 tysięcy pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze (POIPiP z/s w Przeworsku zrzesza 3821 pielęgniarek i 416 położnych). Posiada własne struktury administracyjne, niezawisłe orzecznictwo wewnętrzne
i organy kontroli. Jest niezależny w wykonywaniu zadań w stosunku do organów władzy rządowej i samorządowej. Sukcesem działalności samorządowej pielęgniarek jest umiejscowienie zawodu w systemie ochrony zdrowia jako zawodu samodzielnego.

Podczas  Gali życzenia i gratulacje na ręce Pani Przewodniczącej złożyli: Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Lucyna Dargiewicz, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu Wojewódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, samorządu lekarskiego, okręgowych samorządów pielęgniarskich
z Krosna, Rzeszowa, Tarnowa i Zamościa, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, ośrodków kształcenia oraz dyrektorzy szpitali.

Przyznano odznaczenia „Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu w skali całego kraju, w tym za współpracę z samorządami pielęgniarskimi w innych krajach, działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego oraz zdrowia społeczeństwa, jak również za osiągnięcia naukowe. Udekorowano 2 osoby złotym odznaczeniem, 6 srebrnym i 9 brązowym.

Wśród wyróżnionych znalazły się pielęgniarki z SPZOZ w Przeworsku.

Odznaczenie srebrne otrzymała Pani Marzanna Pelc – Naczelna Pielęgniarka,

Odznaczenia brązowe:

Pani Aleksandra Pastuszka – pielęgniarka Oddziału Neurologii,

Pani Teresa Dyrkacz – pielęgniarka koordynująca Ambulatoryjnej Opieki

Specjalistycznej i Higieny Szkolnej,

Pani Krystyna Nowak – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii.

 

Jubileusz uświetniły występy Chóru Akademickiego PWSTE w Jarosławiu oraz artystów Teatru „Fredreum”.

 

Wszystkim odznaczonym Starosta Przeworski i Dyrekcja SP ZOZ w Przeworsku składa serdeczne podziękowanie oraz życzy sukcesów w dalszej pracy i życiu osobistym.

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast