Aktualności

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

 

20 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”, której organizatorem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Przeworski, Burmistrza Miasta Przeworska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Podkarpacka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku. Patronat medialny sprawowali: Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie, Nowiny Gazeta Codzienna, TVP Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów. Mieliśmy zaszczyt gościć również Telewizję regionalną Twoja TV.

Celem konferencji było przedstawienie problemów zdrowotnych kobiet ze szczególnym uwzględnieniem chorób z zakresu neurologii, kardiologii, urologii, endokrynologii, uzależnień oraz promocji zdrowia i profilaktyki.

W Komitecie organizacyjnym pod przewodnictwem Marzanny Pelc Naczelnej Pielęgniarki pracowali: dr n. med. Anna Kozak-Sykała Kierownik Oddziału udarowego i neurologicznego, dr n. med. Leszek Kamiński Kierownik Oddziału kardiologii, mgr Agnieszka Kozak Asystent  dyrektora ds. promocji zdrowia i profilaktyki a także pielęgniarki oddziałowe mgr Jolanta Kaszuba, mgr Aldona Kiszka, mgr Irena Dybaś, mgr Teresa Dyrkacz, mgr Barbara Wiśniowska i pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością mgr Urszula Kukulska. Z ramienia powiatu organizację konferencji wspierała Pani  Joanna Mordarska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia a z ramienia Miasta Pani Agnieszka Zakrzewska Sekretarz Miasta Przeworska. Nad merytoryczną stroną przedsięwzięcia pod kierownictwem dr Anny Kozak Sykały czuwał komitet naukowy w składzie: dr n.med. Leszek Kamiński, lek. Paweł Pawłowski, lek. Marta Palczak-Truś, psycholog mgr Maria Korzystka, mgr Agnieszka Kozak.

Konferencję rozpoczęły  warsztaty tematyczne z zakresu samobadania piersi pod kierunkiem mgr położnictwa Ireny Dybaś oraz nauka ćwiczeń mięśni dna miednicy w profilaktyce nietrzymania moczu u kobiet pod kierunkiem mgr fizjoterapii Katarzyny Kiszki. Nad organizacją warsztatów czuwała mgr Jolanta Kaszuba pielęgniarka oddziałowa oddziału udarowego i neurologicznego SPZOZ w Przeworsku.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku mgr inż. Grzegorz Jedynak. Wprowadził również zgromadzonych gości i uczestników  w tematy wykładów:

  1. „Czy istnieje „kobiecy” mózg? Spojrzenie neurologa” – dr n. med. Anna Kozak – Sykała
  2. Odmienność chorób sercowo – naczyniowych u kobiet  –  dr n. med. Leszek Kamiński
  3. „Czy nietrzymanie moczu u kobiet to problem wstydliwy?”  – lek. Marta Palczak – Truś
  4. „Tarczyca słaby punkt kobiety” – lek. Paweł Pawłowski
  5. „Alkoholizm w szpilkach – problem uzależnień u kobiet”  – mgr Maria Korzystka
  6. „Wczesne wykrycie to życie” – mgr Agnieszka Kozak

 

Spotkanie było również okazją do uroczystego uczczenia osiągnięć personelu szpitala tj. „Diamond Status” nadanego przez Europejskie Towarzystwo Udarowe dla Oddziału udarowego. W imieniu Starosty Przeworskiego Wicestarosta Jerzy Mazur na ręce dr n. med. Anny Kozak-Sykała Kierownika Oddziału Neurologii i Udarowego i mgr Jolanty Kaszuby pielęgniarki oddziałowej przekazał grawerton z gratulacjami.

Świętowano również 20 lecie działalności Pracowni Mammografii przy Dziale Diagnostyki Obrazowej. Personel pracowni przez 20 lat wykonał 30 tysięcy badań  mammograficznych. Odnotował największą w kraju, bo ponad 50% zgłaszalność – średnia województwa podkarpackiego to 35%. Okolicznościowy grawerton z gratulacjami dla całego personelu, na ręce Kierownika działu Pani lek Bogusławie Kapusta wręczył Dyrektor SPZOZ w Przeworsku Pan Grzegorz Jedynak i zastępca ds. lecznictwa lek. Janusz Szynal.

W imieniu Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia oddziału wojewódzkiego w Rzeszowie głos zabrała zastępca ds. medycznych Iwona Karasowska – Stepaniak. Przedstawiła programy profilaktyczne finansowane przez NFZ.

O  oprawę kulturalno – artystyczną zadbali dr Anna Kozak Sykała prezentując wystawę fotografii własnego autorstwa pod hasłem: „Tam gdzie Adam spotkał Ewę” oraz  Zespół „Passione” w składzie: Leszek Kamiński i Paweł Ostrowski prezentując znane ballady we własnej aranżacji.

Dyrekcja SPZOZ w Przeworsku składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia tj. Staroście Przeworskiemu Bogusławowi Urbanowi, Burmistrzowi Miasta Przeworska  Leszkowi Kisielowi, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzejowi Kowalskiemu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Przeworsku, MOK  w Przeworsku, SPZOZ w Przeworsku oraz sponsorom: Mentor SA – broker ubezpieczeniowy, Bank Spółdzielczy Oddział w Przeworsku, Gabinet Medycyny Pracy w Przeworsku lek. Grażyna Wajda, SERVIER Polska sp z.o.o, Mary Kay, Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mag – Med, Sylveco, Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., Kwiaciarni – Jolanta Jamroży.

Szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach.

Marzanna Pelc

Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Przeworsku

Przewodnicząca  Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast