Aktualności

Konferencja – „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”

12 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Przeworsku odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pn.: „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy” zorganizowana przez Oddział Neurologiczny  i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku.

Patronat Honorowy sprawowali: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel a patronatem Medialnym „Gazeta Jarosławska”. Na wstępie Marzanna Pelc Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Przeworsku i Wice Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku wprowadziła zaproszonych gości i uczestników w temat konferencji. Problem  zaburzeń połykania dotyczy około 7 do 10% populacji powyżej 50 roku życia. Zwyczajna czynność jaką jest przyjmowanie pokarmów może być zaburzona zarówno poprzez przyczyny neurologiczne jak i  poprzez  proces starzenia się tj. poprzez fizjologiczne zmiany zachodzące  w przewodzie pokarmowym- czyli tak naprawdę może dotyczyć każdego z nas.  Przewlekła dysfagia ograniczając odżywianie powoduje nie tylko pogorszenie jakości życia na skutek odwodnienia i obniżenia metabolizmu lecz także sprzyja powikłaniom zagrażającym życiu.
Dziś wiemy o tym, że  wcześnie wprowadzone wielodyscyplinarne postępowanie  pozwala zmniejszyć ryzyko groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

Okazją do podjęcia takiego tematu stało się szczególne wyróżnienie dla Oddziału Udarowego w Przeworsku, prowadzonego przez dr n. med. Annę Kozak – Sykała. Oddział otrzymał prestiżowy certyfikat „Gold Status” nadawany przez Europejskie Towarzystwo Udarowe (European Stroke Organization). Certyfikat jest nadawany w ramach projektu  „Angels”,  którego zadaniem jest promocja najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu, a także przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych procedur postępowania   Wspieranie Rozwoju i Optymalizację Jakości Opieki Udarowej w Europie. Inicjatywa Angels postawiła sobie cel: Poprzez edukację personelu medycznego stworzenie na terenie Europy sieci co najmniej 1500 szpitali, które zapewnią powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki.  Oddział Udarowy w Przeworsku jest jednym z nielicznych w kraju, który przystąpił do projektu i spełnił wszystkie warunki „Złotego standardu”. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni co podkreślili podczas swoich wystąpień zarówno Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz Dyrektor SPZOZ w Przeworsku Józef Więcław. Starosta Przeworski na ręce dr n. med. Anny Kozak – Sykała oraz oddziałowej Jolanty Kaszuby przeworskiego wręczył grawerton z gratulacjami dla Oddziału Neurologicznego i Udarowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za otrzymanie Certyfikatu „GOLD Status” Europejskiego Towarzystwa Udarowego oraz serdeczne podziękowania za profesjonalną pracę.

Podczas swoich wystąpień Panowie podkreślili również rolę całego personelu medycznego gratulując i dziękując za troskę o naszych pacjentów. Z okazji zbliżającego się w dniu 18 października święta Św. Łukasza Patrona służby zdrowia złożyli również życzenia wszystkim pracownikom.

Tradycją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku i Podkarpackiej Okręgowej Rady pielęgniarek i Położnych w Przeworsku  staje się organizowanie wspólnych konferencji dla personelu medycznego.

W tym roku rozszerzyliśmy zakres merytoryczny spotkania tj. zaprosiliśmy do udziału opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, którzy zajmują się chorymi w domach.Dla tych z Państwa zorganizowaliśmy warsztaty na temat: „Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów  z zaburzeniami połykania”. Natomiast dla personelu medycznego odbyły się warsztaty na temat: „Wybranych testów oceny zaburzeń połykania w praktyce”. Prowadzone przez mgr fizjoterapii Wojciecha Smotrysia, mgr farmacji Agnieszkę Tymecką-Woszczerowicz przedstawiciela Inicjatywy Angels i dietetyka Agatę Szewczyk. Warsztaty, w których wzięło udział: w pierwszym 118 osób i w drugim 117 osób prowadzone były pod kierunkiem pełnomocnika ds. zarządzania jakością Urszuli Kukulskiej i pielęgniarki oddziałowej Oddziału Neurologicznego  i Udarowego SPZOZ w Przeworsku Jolanty Kaszuby.

Podkreślić należy, że dzięki współpracy z władzami Powiatu i Miasta, z konferencji skorzystało nieodpłatnie 282 osoby.

Do wygłoszenia wykładów poprosiliśmy znakomitych prelegentów. W programie znalazły się następujące tematy:

  1. „Krótka historia jedzenia” dr n. med Anna Kozak Sykała Kierownik Oddziału Neurologii  i  Udarowego SPZOZ w Przeworsku
  2. „Rola otolaryngologa w diagnostyce zaburzeń połykania” –   dr n.med. Andrzej Pogorzelski Kierownik Kliniki Otolaryngologii  Kliniczny Szpital  Wojewódzki nr 1 Rzeszów
  3. Zaburzenia połykania – spojrzenie geriatry” Ewa Orzech Janusz Kierownik  Oddziału Geriatrycznego SPZOZ w Przeworsku
  4. „ Inicjatywa Angels” – mgr farm. Agnieszka Tymecka – Woszczerowicz Inicjatywa Angels – Program Europejskiej Organizacji udarowej Wspierający Rozwój                                i Optymalizację Jakości Opieki Udarowej w Europie
  5. „Dysfagia w leczeniu żywieniowym pacjentów neurologicznych” – wytyczne PTN   – mgr Katarzyna Łuniewska
  6. „Neurologiczne przyczyny zaburzeń połykania” – Kinga Kozak Oddział Udarowy i Neurologiczny SPZOZ w Przeworsku
  1. Techniki karmienia pacjentów z zaburzeniami połykania” –    mgr Beata Barańska Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
  2. „Neurologiczne aspekty zaburzeń połykania” – diagnoza i terapia” mgr Edyta Dziubek logopeda Oddziału neurologii i rehabilitacji neurologicznej SPZOZ w Przeworsku

Dyrekcja SPZOZ w Przeworsku składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia tj. Staroście Przeworskiemu Zbigniewowi Kiszce, Burmistrzowi Miasta Przeworska  Leszkowi Kisielowi, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzejowi Kowalskiemu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Przeworsku, MOK  w Przeworsku, SPZOZ w Przeworsku i Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku oraz sponsorom: Marii Baryła „Galeria kwiatów” w Przeworsku, Nutricia, MAG-MED, SARSTEDT, NATUR HOUSE, INTIMEX, KONKRET, Negocjator oraz AGNES.

Szczególnie pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy Państwa w przyszłym roku.

Podczas trwania konferencji prowadzono zbiórkę na rzecz naszej chorej koleżanki Renaty Groch. Zachęcamy do wpłat na stronie internetowej Fundacji Siepomaga tj.: www.siepomaga.pl

 

Dyrekcja

SPZOZ w Przeworsku

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast