Aktualności

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U z 2015 poz. 618 ze zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 581 ze zm.)
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
1. w oddziałach:

a. anestezjologii i intensywnej terapii,
b. pediatrycznym,
c. neonatologicznym,
d. w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym, sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej,

2. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach:

a. kardiologicznej,
b. neurologicznej dla dzieci,
c. leczenia uzależnień,

3. w formie:

a. konsultacji neurochirurgicznych,
b. konsultacji neurologicznych dzieci,
c. interpretacji badań EEG dzieci,
d. interpretacji badań echokardiograficznych i holterowskich,

4. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,
5. w Gabinecie Lekarza POZ w Żurawiczkach oraz podopiecznym DPS w Przeworsku.

Pliki do pobrania:

Konkurs

Warunki szczegółowe

Oferta

Załącznik nr 2 wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych POZ 2016

Załącznik nr 3 wzór umowy w zakresie oddziałów szpitalnych i poradni

Załącznik nr 4 wzór umowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Załącznik nr 5 wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych POZ NiSOZ 2016

Załącznik nr 6  wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych konsultacje i badania 2016

Rozstrzygnięcie konkursu

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast