Aktualności

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.05.2017 r. do 31.03.2019 r.

 

 

OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ogłoszenie DDO

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w DDO

załącznik nr 2 wzór umowy 2017

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego 2017 DDO

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 20-04-2017

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast