Aktualności

Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, iż w wyniku ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku naboru otrzymał środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach projektu 97 pielęgniarek i położnych ukończy kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”.

Całkowity koszt kursu wynosi 43 650,00 zł z czego 80% tj. 34 920,00 zł zostanie sfinansowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Udział SP ZOZ wynosi 20%.

Cel główny kształcenia to – przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedza z zakresu ratownictwa medycznego.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast