Aktualności

Nawiązanie współpracy z lwowskim szpitalem

Nawiązanie współpracy z lwowskim szpitalem

Nawiązanie współpracy z lwowskim szpitalem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku nawiązał współpracę z Lwowskim Obwodowym Szpitalem Weteranów Wojen i Represjonowanych im. Jurija Lipy we Lwowie –Vynnykach.

12 grudnia 2016 r. Pan Dyrektor Józef Więcław i  Naczelny Lekarza Szpitala we Lwowie Fedun Petro Iwanowicz podpisali list intencyjny deklarujący partnerstwo w dalszych działaniach.   W spotkaniu uczestniczyli goście z Ukrainy, Pan Starosta Zbigniew Kiszka oraz przedstawiciele szpitala.

Obie placówki chcą wspólnie ubiegać się o 2,5 mln euro dotacji na zakup sprzętu medycznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020, który realizuje Ministerstwo Rozwoju. Do końca roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zakresie zadania: „Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony”, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Szpitale pragną przeznaczyć pozyskane środki głównie na doposażenie Bloków Operacyjnych, Działów Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej. Planuje się również współpracę, wymianę doświadczeń i szkolenia szczególnie w zakresie ortopedii i traumatologii, rentgenodiagnostyki i gastroenterologii.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast