Aktualności

Nowe kardiomonitory w SP ZOZ w Przeworsku

Nowe kardiomonitory w SP ZOZ w Przeworsku

Nowe kardiomonitory w SP ZOZ w Przeworsku

9 grudnia 2016 r. szpital w Przeworsku wzbogacił się o dwa nowe kardiomonitory hemodynamiczne (ścienny i przewoźny) przeznaczone na Oddział Wewnętrzny.

Końcem lipca br. nasza placówka złożyła ofertę w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów hemodynamicznych w roku 2016”  w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016. Na konkurs wpłynęło 131 ofert z całego kraju, a do realizacji wybrano tylko 63 placówki.

Całkowity koszt zakupu dwóch kardiomonitorów wyniósł 24 969,60 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 19 975,68 zł tj. 80%. Pozostała kwota w wysokości 4 993,92 zł została pokryta ze środków własnych SP ZOZ.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast