Aktualności

Oferta pracy – konserwator urządzeń technicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16,

 37-200 Przeworsk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Konserwatora urządzeń technicznych

  

Zakres obowiązków:

  1. monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji gazowych oraz gazów medycznych w budynkach szpitala,
  2. monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach szpitala,
  3. monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji CO, CW oraz pary technologicznej w budynkach szpitala,
  4. dokumentowanie zrealizowanych prac.

Wyma­ga­nia:

  1. wykształcenie: zawodowe techniczne
  2. mile widziane: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci i instalacji cieplnych, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, gazowych, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  1. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
  2. rzetelność, fachowość, samodzielność w działaniu,

 Oferty należy składać w siedzibie lub na adres: SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16,37-200 Przeworsk w terminie do 15.05.2019 r.

 SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w dostarczonych lub przesłanych ofertach poniższej klauzuli. Oferty niezawierające tej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani do ich usunięcia lub zniszczenia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – SP ZOZ w Przeworsku w procesie  rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast