Specjalistyka

Pacjenci Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego.

UWAGA: Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub karta informacyjna ze Szpitalnej Izby Przyjęć.

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń: ginekologa i położnika, psychiatry, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

W sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z rejestracją wybranej poradni specjalistycznej niezbędne informacje są udzielane w Punkcie Informacyjnym pod numerem tel. 166491588 lub w Centrali Telefonicznej pod numerem 166491500.

Rejestracja Internetowa

Poradnie specjalistyczne w naszym szpitalu:
Pracownia Endoskopii
Poradnia Urologiczna
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Reumatologiczna

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast