POZ

SP ZOZ w Przeworsku posiada obecnie dwie placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Są to: Poradnia Ogólna w Zarzeczu oraz Poradnia Ogólna w Żurawiczkach. Na terenie Zarzecza i gminy świadczymy również usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego. Poza tym obejmujemy opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym na terenie miasta i gminy Przeworsk oraz gminy Zarzecze w ramach kontraktu medycyny szkolnej.
Aby korzystać z usług lekarza lub pielęgniarki środowiskowej należy wypełnić i złożyć w jednym z naszych ośrodków deklarację wyboru lekarza lub pielęgniarki POZ.

SP ZOZ zakontraktował również usługi nocnej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej POZ. 


 


 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast