Aktualności

Poradnie zasady działania

KOMUNIKAT !

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że istnieje możliwość  skorzystania z lekarskiej porady telemedycznej za pośrednictwem telefonu. Prosimy o osobiste zgłaszanie się do właściwych poradni tylko w szczególnie niezbędnych przypadkach  i w wyznaczonych przez personel godzinach.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać:

  1. zalecenia
  2. e-zwolnienie
  3. e-receptę
  4. sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność

od dnia 16.03.2020 r. nastąpiła zmiana organizacji przyjęć pacjentów w poradniach podstawowej opieki medycznej , poradniach specjalistycznych i gabinetach rehabilitacji zabiegowej

Poradnie zasady działania

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast