Profilaktyka i informacje dla pacjenta

Program profilaktyki raka piersi

Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    – rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki)
    – mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Rejestracja do Pracowni mammograficznej – osobiście lub telefonicznie 570 701 555

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy:

Program kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego odbywa się w poradni ginekologiczno-położniczej 

Rejestracja osobiście lub pod  nr tel. 16 649 15 56

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast