Aktualności

Przebudowa dróg i parkingów

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu, w ramach którego wykonano przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ul. Szpitalna w kierunku Izby Przyjęć. Została również położona nowa nawierzchnia na drogach dojazdowych, na parkingu górnym i dolnym po południowej stronie szpitala.

Wartość całkowita zadania pn. „Wykonanie przebudowy dróg i parkingów wraz z robotami wyburzeniowymi i ziemnymi” wyniosła 315 798,49 PLN, z czego 300 000 PLN zostało sfinansowane ze środków Powiatu Przeworskiego zaś pozostała kwota ze środków własnych SP ZOZ w Przeworsku.

Inwestycja trwała 3 miesiące.

Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz wygody i bezpieczeństwa dla Naszych pacjentów i pracowników.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i wzorowe stosowanie się do ograniczeń i objazdów podczas trwania prac.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast