Aktualności

SP ZOZ w Przeworsku zakupił nowoczesny ambulans

SP ZOZ w Przeworsku zakupił nowoczesny ambulans

11 marca 2016 r. miało miejsce uroczyste przekazanie karetki, którą zakupił Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Jest to kolejne działanie szpitala zmierzające do unowocześnienia placówki i podnoszenia standardu świadczonych w niej usług. Specjalistyczny ambulans medyczny został wyposażony zgodnie z wszystkimi normami i wymogami przewidzianymi dla karetek systemu ratownictwa medycznego.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor szpitala Józef Więcław, zastępca Janusz Szynal, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ, ks. prałat Tadeusz Gramatyka, kapelan szpitala oraz przedstawiciele ratowników medycznych.

Ambulans został zakupiony ze środków własnych SP ZOZ w Przeworsku. Całkowity koszt to 436, 3 tys. zł, z tego za kwotę 162,6 tys. zł zakupiono wyposażenie, m.in.: krzesło kardiologiczne, wysokiej klasy nosze, respirator oraz jeden z najnowocześniejszych defibrylatorów.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast