Aktualności

Szpital w Przeworsku z unijnym wsparciem

Szpital w Przeworsku z unijnym wsparciem

26 października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”.

Umowę w imieniu samorządu województwa podpisał członek zarządu Pan Lucjan Kuźniar, zaś ze strony szpitala – dyrektor placówki – Pan Józef Więcław. Obecni byli również Pan Andrzej Homa Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby oraz Pan Zbigniew Kiszka Starosta przeworski.

Pan Lucjan Kuźniar złożył gratulacje dyrektorowi oraz pracownikom zaangażowanym w przygotowanie projektu. Pochwalił też projekt pod względem planowanych zakupów, mówiąc, że nowoczesna aparatura i urządzenia medyczne, które trafią do przeworskiej placówki z pewnością poprawią dostępność i jakość świadczonych usług.

– Sprzęt, który placówka chce zakupić w ramach dofinansowania z RPO, będzie bardzo przydatny. Dzięki niemu wielu pacjentów otrzyma od razu pomoc na miejscu, w Przeworsku, bez konieczności jeżdżenia do Rzeszowa czy innych podkarpackich szpitali – powiedział  członek zarządu Lucjan Kuźniar, dziękując jednocześnie staroście powiatu przeworskiego Zbigniewowi Kiszce za dbałość o rozwój placówki.

Pan Starosta Zbigniew Kiszka podkreśli, iż w poprzedniej perspektywie finansowej szpital realizował trzy duże projekty w tym m.in. budowę nowego Bloku Operacyjnego i OAiIT za kwotę ok. 10 mln zł a obecny projekt jest kontynuacją modernizacji szpitala i uzupełnieniem w nowoczesną aparaturę medyczną.

Ponadto Pan Józef Więcław Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku złożył podziękowanie za udzielone wsparcie tak znaczną kwotą ze środków UE i Powiatu Przeworskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

Wartość ogółem wynosi: 7 928 126,64 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 733 157,37 zł.

Wkład własny w projekcie: 1 194 969,27 zł w tym 1 mln złotych placówka otrzyma z budżetu powiatu przeworskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną:

  • Działu Diagnostyki Obrazowej (zakup 2 cyfrowych aparatów RTG, mammografu cyfrowego oraz USG) o wartości ponad 4 mln złotych
  • Bloku Operacyjnego – zakup aparatury do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych o wartości blisko 2 mln złotych
  • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (respiratory, łóżka do intensywnej terapii z wagą dla pacjenta, wideolaryngoskop do trudnej intubacji) – wartość ok. 300 tys.
  • Pracowni Endoskopii (videogastroskop i videokolonoskop wraz z niezbędnym wyposażeniem) – w kwocie ok. 700 tys.
  • Oddziału Udarowego (zakup stanowisk do intensywnego nadzoru, respiratora, aparatu USG z Dopplerem) – wartość zakupów ok. 500 tys.
  • Centralnej Sterylizatorni o wartość ok. 400 tys.

 

Łącznie do 30.09.2018 r. zostanie zakupionych 56 urządzeń.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast