Aktualności

Wybór Inspektora Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję,
iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SP ZOZ w Przeworsku jest
mgr Patryk Gwiazdowski , email: iod@spzoz-przeworsk.pl

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast