Aktualności

XVIII Festyn Parafialny

XVIII Festyn Parafialny

Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w dniu 11 września 2016 r. podczas XVIII Festynu Parafialnego organizowanego przez Parafię p.w. Chrystusa Króla w Przeworsku prowadzili działania promujące zdrowy styl życia.

Przeprowadzono również badania poziomu glukozy we krwi oraz pomiary ciśnienia tętniczego. W sumie przebadano 150 osób.

Prowadzona edukacja zdrowotna ukierunkowana była szczególnie na choroby układu krążenia, nowotworowe, cukrzycę, zapobiegania udarom mózgu.

Dzięki współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Przeworsku  przeprowadzono akcję profilaktyki próchnicy pn. „Chroń Dziecięcy Uśmiech”.

Za włączenie się w organizację XVIII Festynu Parafialnego Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Przeworsku otrzymali podziękowanie.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast