Aktualności

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji:

Janusz Szynal                            Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Członkowie –

Marzanna Pelc                          Naczelna Pielęgniarka

Barbara Cieszyńska                 Asystent Dyrektora

Jerzy Ziętek                                Radca prawny

Magdalena Kapusta –               Kierownik działu służb pracowniczych i płac,

powołana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku nr 4/2017 z dn. 28-02-2017 r., w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

  1. lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy anestezjologów w celu udzielania świadczeń na bloku operacyjnym oraz w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym, sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej,
  2. lekarzy specjalistów:
  3. w oddziale pediatrycznym
  4. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach:
  5. kardiologicznej,
  6. chirurgicznej
  7. chorób płuc i gruźlicy

 

informuje o przedłużeniu do dnia 24-03-2017 r. terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Przeworsk dn. 17-03-2017 r.

Z upoważnienia komisji konkursowej

Magdalena Kapusta

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast