Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu mieści się na I piętrze szpitala. Liczy 25 łóżek.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach podwykonawstwa przez lekarzy zatrudnionych w NZOZ Ortopedia prowadzonym przez spółkę Achilles – T. Kowalczyk i F. Jarmuziewicz sp. p. lekarzy z siedzibą w Przeworsku przy ul. Batorego 4.
Kierownik Oddziału lek. med. Tomasz Kowalczyk tel. 16 649 16 67
Pielęgniarka Oddziałowa  Małgorzata Trelka tel. 16 649 15 11

 

Personel lekarski zatrudniony w NZOZ Ortopedia:

lek. Tomasz Kowalczyk
specjalista ortopeda traumatolog

lek. Franciszek Jarmuziewicz
specjalista ortopeda traumatolog

lek. Tomasz Kudowski
specjalista ortopeda traumatolog

lek. Mateusz Brzoza
specjalista ortopeda traumatolog

Personel lekarski zatrudniony w SP ZOZ w Przeworsku

lek. Michał Truś
specjalista ortopeda traumatolog

lek. Konrad Potępa
lekarz rezydent

lek. Mateusz Kuszek
lekarz rezydent

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację udzielania świadczeń zdrowotnych ze strony NZOZ Ortopedia jest lek. Tomasz Kowalczyk natomiast ze strony SP ZOZ w Przeworsku lek. Michał Truś.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast