Aktualności

XXV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

XXV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

16 grudnia 2016 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbył się etap rejonowy  XXV  Edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu  Życia Polskiego Czerwonego Krzyża w kategorii  Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych organizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku przy współpracy  z SP ZOZ w Przeworsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Olimpiada przeznaczona jest dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Konkurs składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału.

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

W etapie rejonowym z terenu powiatu przeworskiego wzięło udział 6 uczniów z 6 szkół gimnazjalnych oraz 5 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajęli pierwsze miejsca                           w swoich szkołach na etapie szkolnym Olimpiady.

Dodatkowo podczas etapu rejonowego odbyła się prezentacja przez uczestników projektu społecznego promującego aktywny styl życia (wydarzenia sportowego), którego realizacja jest warunkiem przystąpienia do testu wiedzy. Projekt ten nie jest punktowany jednak z uwagi na włożony duży wkład w przygotowanie, wyróżniono jeden z najlepszych przygotowany przez: Julitę Motyka z Zespołu Szkół w Nowosielcach.

W kategorii Szkół Gimnazjalnych:

  1. miejsce Aleksandra Chomicz z Zespołu Szkół w Tryńczy
  2. miejsce zdobyła Aleksandra Rygiel uczennica Zespołu Szkół w Żurawiczkach
  3. miejsce Julia Olbrycht z Zespołu Szkół w Gaci

W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych:

  1. miejsce Edyta Chohura z Zespołu Szkół w Kańczudze
  2. miejsce zdobyła Beata Pigan uczennica Zespołu Szkół w Sieniawie
  3. miejsce Mikołaj Nabo z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

Uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli I miejsce w kategorii Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego, który odbędzie się 24 marca 2017.

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast