Aktualności

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu
rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

 

Przewodniczący komisji:                 Janusz Szynal –Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Członkowie –                                      Marzanna Pelc- Naczelna Pielęgniarka

Magdalena Trojnar- Główna Księgowa

Barbara Cieszyńska – Asystent Dyrektora –Kierownik działu analiz ekonomicznych i ubezpieczeń zdrowotnych

Magdalena Kapusta- Kierownik działu służb pracowniczych i płac Jerzy Ziętek – Radca prawny

 

powołana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku nr 18/2019 z dn. 04-04-2019 r., w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym oraz w izbie przyjęć Szpitala Rejonowego im. dr H. Jankowskiego w Przeworsku, informuje o przedłużeniu do dnia 26-04-2019 r. terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Przeworsk dn. 19-04-2019 r.

Z upoważnienia komisji konkursowej

              Magdalena Kapusta

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast