Aktualności

Informacja dla pacjenta – Teleporada w POZ

INFORMACJA DLA PACJENTA

 Teleporada w POZ – jest to inaczej świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych przez lekarza lub pielęgniarkę.

Podstawowymi urządzeniami służącymi do łączności  w poradni POZ Zarzecze i Żurawiczki są:

  • telefon stacjonarny służący do rejestracji i udzielania niezbędnej informacji pacjentowi oraz do udzielania teleporady przez pielęgniarkę POZ:

POZ Zarzecze      16 640 15 21

POZ Żurawiczki   16 640 19 63

  • rejestracja internetowa przez Podkarpacki System Informacji Medycznej dla pacjentów posiadających indywidualne konto pacjenta
  • e-mail, do kontaktu z personelem medycznym rejestracji:

POZ Zarzecze      por.poz.zarz@spzoz-przeworsk.pl

POZ Żurawiczki   por.poz.zur@spzoz-przeworsk.pl

 Sposób ustalenia teleporady.

  • Podczas kontaktu, drogą wybraną przez pacjenta z personelem rejestracji:
  • Pielęgniarka informuje pacjenta o terminie udzielenia teleporady, o tym, że teleporada zostanie udzielona  telefonicznie przez lekarza oraz o prawie pacjenta  do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym   pracownikiem medycznym.
  • W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia udzielonego w bezpośrednim kontakcie – okoliczność ta będzie ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
  • W ustalonym terminie teleporady, lekarz spróbuje trzykrotnie nawiązać połączenie z pacjentem w odstępie 5 minutowym. Jeśli nie nawiąże kontaktu z pacjentem, porada zostanie anulowana.
Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast