Aktualności

Informacje o hospitalizacji osób bliskich

W związku z aktualną  sytuacją epidemiologiczną w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku dopuszcza możliwość telefonicznego informowania o fakcie hospitalizacji oraz stanie zdrowia pacjentów o wskazanej przez rozmówcę tożsamości, gdy:

-rozmówca jest przedstawicielem ustawowym lub osobą upoważnioną przez pacjenta do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia oraz udzielonych świadczeniach;

-ma pewność co do tożsamości rozmówcy;  

Weryfikacja czy rozmówca jest osobą uprawnioną do uzyskania informacji odbywa się poprzez zadanie pytań kontrolnych w oparciu o zgromadzone dane.

W przypadku gdy nie ma pewności co do tożsamości rozmówcy, a odmowa udzielenia informacji
o pobycie pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku może uniemożliwić realizację prawa członków rodziny bądź osób bliskich do informacji o stanie zdrowia pacjenta, zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych gdy pacjent został przyjęty w „stanie nagłym” dopuszcza się możliwość telefonicznego potwierdzenia hospitalizacji, jednak jest to informacja krótka umożliwiająca przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu realizację ich praw.

 

Informacje o fakcie hospitalizacji oraz stanie zdrowia osób bliskich mogą Państwo uzyskać  pod nr telefonu: 459 595 505 wybierając stosowny Oddział lub Izbę Przyjęć.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast