Aktualności

Oferta pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni w poradni kardiologicznej:

lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji spełniających wymagania, o których mowa w Rozp. MZ z dnia 06-11-2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t. j. Dz. U 2016 poz. 357)

Zainteresowanych ofertą zatrudnienia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerami: 16 649-15-46, 16 649-15-49.

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast